Monthly Archives: Listopad 2015

Promocja 50% w tygodniku Strefa Mińsk

Regulamin promocji "50% dla nowych" Promocja dotyczy podmiotów których okres działalności jest nie starszy niz 2 lata. Pod pojęciem okresu działalności rozumie się czas od momentu rejestracji w Ewidencji Ddziałalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia zgłoszenia zapotrzebowania na reklamę. Zapotrzebowanie na reklamę można zgłaszać na adres sprzedaz@medizon.pl...
Czytaj więcej