Jak pracujemy

RÓŻNIMY SIĘ OD INNYCH

Elementem różniącym nas od innych agencji jest podejście do obsługi klienta. Każdy klient ma dedykowanego opiekuna, który skupia w sobie całą wiedzę na temat zlecenia klienta. Ułatwia to w znacznym stopniu komunikację i pozwala jednocześnie uniknąć szumów informacyjnych. Wszystkich naszych pracowników obowiązuje 10 przykazań obsługi klienta.

OBSŁUGA KLIENTA

W naszej organizacji obowiązuje 10 przykazań obsługi klienta:

  1. Klient jest najważniejszy.
  2. Każdy klient jest najważniejszy,
  3. Buduj pozytywne relacje z klientem
  4. Reaguj natychmiast na telefony
  5. Myśl kategoriami potrzeb klienta
  6. Przekazuj tylko prawdę
  7. Wysłuchaj problemów klienta i rozwiązuj je
  8. Szanuj czas klienta
  9. Komunikuj się językiem zrozumiałym dla klienta
  10. Bądź elokwentny

JAK DZIAŁAMY

Uwzględniamy wymagania klienta docelowego w osiąganiu celów kampanii reklamowych. Podstawowa różnica pomiędzy podejściem tradycyjnym a realizowanym przez Medizon.pl jest przekonanie reklamodawcy, że nie może się opierać głównie na swoich gustach i preferencjach ale powinien odnosić się do gustów i preferencji odbiorcy końcowego jego produktów i usług. Opracowaliśmy ustandaryzowane podejście do realizacji celów reklamodawcy.

PLAN

Pierwszym krokiem jest opracowanie planu. Powstaje na podstawie wywiadu z klientem, w którym określane są najważniejsze cele kampanii. Powstaje harmonogram pracy, budżet i zasady współpracy z klientem.

WYBÓR ROZWIĄZANIA

Po wywiadzie z klientem następuje praca koncepcyjna wśród specjalistów agencji, którzy dokonują wyboru najlepszego i najbardziej efektywnego rozwiązania. W perspektywie będzie przekładać się to na realizacje celów biznesowych i oszczędności kosztów. Najlepsze rozwiązanie jest poddawane konsultacjom z klientem i jest gotowe do stworzenia jego wersji ostatecznej.

WDROŻENIE

Wdrażanie usługi jest ostatnim elementem ścieżki wyboru optymalnego rozwiązania. Realizacja poszczególnych założeń wypracowanych i przemyślanych na wcześniejszych etapach zdecydowanie skraca czas realizacji usługi oraz ogranicza do minimum „szumy informacyjne” pomiędzy nami a klientem

Taki sposób postępowania pozwala osiągnąć cele w sposób racjonalny i zrównoważony, bez dodatkowych kosztów wynikających z pominięcia niektórych istotnych informacji posiadanych przez klienta, którego potrzeby, wymagania i ograniczenia są równie istotne co cele biznesowe.