Promocja 50% w tygodniku Strefa Mińsk

Regulamin promocji „50% dla nowych”

Promocja dotyczy podmiotów których okres działalności jest nie starszy niz 2 lata.

Pod pojęciem okresu działalności rozumie się czas od momentu rejestracji w Ewidencji Ddziałalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia zgłoszenia zapotrzebowania na reklamę.

Zapotrzebowanie na reklamę można zgłaszać na adres sprzedaz@medizon.pl

Comments are closed.